Y-dentity hanteert een eigen, vernieuwende methodiek die werknemers en hun leidinggevenden verbindt en die leidt tot verhoogde beleving en betrokkenheid.

Speel je een rol
of mag je jezelf zijn?

Y-dentity is ontstaan vanuit en voor de sport. Met de gedachte “Een sportveld liegt niet” zou sport een schat aan informatie kunnen leveren om te reflecteren.

Kijk naar jonge kinderen, waar sociale wenselijkheid hun gedrag nog niet beïnvloedt en wiens innerlijke drijfveren en voorkeuren nog vrij spel hebben.

Naarmate ze ouder worden neemt dit echter af…  

Datzelfde authentiek gedrag, dat aanleunt bij de eigen drijfveren, ligt ook in de werksfeer voor het grijpen.

Helaas zijn opgroeiende volwassenen zich vaak niet bewust van wat hen echt aanstuurt en waar ze hun “zinvol plezier” in vinden.

Ken
jezelf

Groeien
in verbondenheid

Wij richten ons tot bedrijven die hun werknemers willen bijstaan in dat bewustwordingsproces, zodat ze, vertrekkend vanuit zichzelf, hun potentieel kunnen ontdekken, ontwikkelen en optimaal benutten. Efficiënt en duurzaam, met respect voor wat hen autonoom aanstuurt.

Ontdek onze andere domeinen: WORK | SPORT | LEARN

Geert Verreth |+32 478 33 13 47 | gv@y-dentity.be
Gunter Marissen | +32 496 25 82 10 | gm@y-dentity.be

©Y-DENTITY • POWERED BY APPELBLAUWZEEGROEN