Speel je een rol of mag je jezelf zijn?

Y-dentity is ontstaan vanuit de sport. Een sportveld liegt niet, want daar valt sociale wenselijkheid grotendeels weg en komen werkelijke drijfveren naar boven. Daartegenover staat de dagdagelijkse realiteit. Daarin zijn velen zich vaak niet (meer) bewust van wat hen echt aanstuurt.

Wij willen mensen bijstaan in hun bewustwordingsproces, zodat ze hun potentieel kunnen ontdekken, ontwikkelen en optimaal benutten. Op de meest efficiënte manier, met respect voor wat hen intrinsiek aanstuurt. Daartoe hanteren we met Y-dentity een vernieuwende werkwijze die de kern raakt van vele menselijke processen.

Wil je te weten komen wat jouw werknemers drijft?
Wat de juiste erkenning bij hen teweeg brengt?
Wil je actief aan burn-out preventie doen?

Ontdek onze andere domeinen: WORK | SPORT | LEARN

Geert Verreth |+32 478 33 13 47 | gv@y-dentity.be
Gunter Marissen | +32 496 25 82 10 | gm@y-dentity.be

©Y-DENTITY • POWERED BY APPELBLAUWZEEGROEN